Kredyt z gwarancją de minimis w Alior Banku

Alior Bank przystępuje do programu gwarancji de minimis. Program ten ma na celu wspieranie sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw i jest realizowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Korzystając z programu klienci biznesowi Alior Banku mają możliwość uzyskać na preferencyjnych warunkach gwarancje na zabezpieczenie spłaty kredytu, przeznaczonego na finansowanie bieżącej działalności firmy. więcej